COLT MKIV 1911 SERIES 80 GOVERMENT MODEL 45 AUTO, 1-MAG.