Sig Sauer 238-380-SAS P238 SAS 6+1 .380 ACP
2 Magazines, Case