NEW!!! Zhongzhou China/CAI JW2000 .20ga SxS Double-Barrel Breakover Shotgun.  Mod choke. 2 3/4-3" Chamber. 20" Barrels.