Clerke Technicorp vintage model Clerke 1st .22LR revolver

Gunz Inc. stock # 8487